Ideasta liikeideaksi

Yritystoiminta saa alkunsa ideasta, joka voi olla oivallus uudenlaisesta tuotteesta, valmistustavasta, paremmasta tavasta palvella asiakkaita tai toimittaa tuote asiakkaan saataville tai yksinkertaisesti vain havainto siitä, että jonkin tuotteen kysyntä ylittää tarjonnan.

Yritysidea voi olla esimerkiksi

Yrittäjällä on yleensä paremmat edellytykset menestyä alalla jonka hän tuntee. Monet yritysideat syntyvätkin yrittäjäksi ryhtyvän aikaisemman työstä tai harrastuksista peräisin olevan kokemuksen pohjalta. Yritysidea voi myös löytyä toiselta paikkakunnalta tai vaikkapa ulkomailta, kun havaitaan jokin muualla menestynyt yritysidea, jonka kaltaista ei vielä ole jollakin paikkakunnalla. Yritysidea voidaan myös hankkia korvausta vastaan ryhtymällä ns. franchising yrittäjäksi.

Alustava yritysidea ei kuitenkaan vielä ole valmis liikeidea, vaan se on yleensä vielä keskeneräinen ja jäsentymätön ja vaatii runsaasti jatkokehittelyä ja tarkempaa suunnittelua.