Rahoituksen suunnittelun tavoitteet

Rahoitus vaikuttaa yrityksen talouden perustekijöihin, joita ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius, jotka kaikki on otettava huomioon rahoituksen suunnittelussa.

Lainarahoituksen kustannukset vaikuttavat suoraan yrityksen kannattavuuteen, jonka vuoksi lainarahoitus tulisi pyrkiä hankkimaan mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Koron lisäksi on otettava huomioon myös muut luottokustannukset.

Yrityksen riittävän vakavaraisuuden varmistamiseksi, velan osuus ei saisi nousta liian suureksi suhteessa yrityksen omaisuuteen. Liian velkainen yritys kestää heikosti mahdollisia huonompia aikoja, jolloin kasvaa riski siitä, että yritys ei selviydy veloistaan. Toisaalta sopiva määrä velkaa voi olla yritykselle hyväksi, koska tällöin vieraan pääoman vipuvaikutus voi lisätä yrityksen oman pääoman tuottoa.

Kolmas rahoituksen suunnittelun tavoite on varmistaa yritykselle riittävä maksuvalmius, jolla tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä maksuistaan kaikissa tilanteissa. Maksuvalmius on riittävä silloin, kun yrityksellä on riittävästi varoja tulevista maksuista selviytymiseen. Maksuvalmius voidaan varmistaa myös käytössä olevan tililuoton tai rahoituslimiitin avulla. 

Jos yrityksen maksuvalmius on heikko, niin silloin yllättävät menot tai tulojen jääminen odotettua pienemmiksi voivat johtaa yrityksen maksuvalmiuskriisiin, josta voi pahimmillaan olla seurauksena yrityksen konkurssi. Toisaalta liiallinen maksuvalmius voi johtaa tilanteeseen, jossa osa yrityksen varoista on turhaan tuottamattomana pankkitilillä.