Verotuksen toimittaminen

Kirjanpito ja verotus

Yrityksen tuloverotuksen pohjana on kirjanpitolain mukaan laadittu kirjanpito. Kirjanpidon osoittama tulos ei kuitenkaan suoraan ole yrityksen verotettava tulo, koska eräät verotuksessa vähennyskelpoiset menot eivät sisälly kirjapidon kuluihin ja toisaalta kaikkia kirjanpitoon merkittyjä kuluja ei saa lainkaan tai täysimääräisenä vähentää verotuksessa. 

Yrityksen verotettava tulo lasketaan lisäämällä kirjanpidon tulokseen ne tilikauden kirjanpitoon merkityt menot, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia ja vähentämällä ne verotuksessa hyväksyttävät vähennykset, jotka eivät sisälly kirjanpidon kuluihin.

Yrityksen veroilmoitus

Yrityksen tuloverotus toimitetaan veroilmoituksen perusteella. Yhteisöjen kuten osakeyhtiön on annettava veroilmoitus sähköisesti. Myös muut yritykset, kuten yksityiset elinkeinonharjoittajat eli toiminimet voivat antaa veroilmoituksen sähköisesti. Sähköisen veroilmoituksen voi antaa OmaVerossa. Tilitoimistot voivat lähettää sähköisen veroilmoituksen myös suoraan tiedostona kirjanpito-ohjelmasta. 

Toiminimet sekä avoimet- ja kommandiittiyhtiöt antavat veroilmoituksen huhtikuun alkuun mennessä. Osakeyhtiö ja osuuskunta antavat veroilmoituksen 4 kuukauden kuluessa tilikauden lopusta. Jos veroilmoitus myöhästyy, yritys joutuu maksamaan myöhästymismaksua. Veroilmoitusta voi muuttaa siihen saakka, kunnes verotus on valmistunut. Puutteet veroilmoituksessa voivat aiheuttaa veron korotuksen. 

Verottaja voi pyytää lisätietoja

Verovalmistelun aikana verottaja voi pyytää verovelvolliselta lisätietoja verotusta varten.  Nämä tiedot on annettava samoin velvoittein kuin varsinainen veroilmoituskin. Verottajalla on oikeus pyytää verotukseen liittyviä tietoja myös ulkopuolisilta. Verottaja voi määrätä laiminlyöntimaksun, jos pyydettyjä tietoja ei toimiteta määräajassa. Laiminlyöntimaksun suuruus vaihtelee laiminlyönnin vakavuusasteen mukaisesti. 

Verotuksen toimittaminen

Verotus toimitetaan verovuodelta. Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kyseisen kalenterivuoden aikana.

Veroilmoituksen tietojen perusteella Verohallinto laskee verovuoden lopullisen tuloveron määrän. Yritykselle toimitetaan verovuodelta verotuspäätös sen jälkeen, kun Verohallinto on käsitellyt veroilmoituksella annetut tiedot ja verotus on toimitettu. Verotuspäätöksellä näkyvät verotuksen perusteena käytetyt tulot ja niistä tehdyt vähennykset sekä varallisuus ja velat. Verotuspäätöksessä näkyy myös maksettujen ennakkoverojen määrä sekä lopullinen veron määrä ja niiden erotuksena määräytyvä veronpalautuksen tai maksettavan jäännösveron määrä. 

Jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Osakeyhtiön ja osuuskunnan verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä.

Jäännösverot ja veronpalautus

Verotuksen päättymisen jälkeen tulevat maksettavaksi jäännösverot, mikäli verovuoden aikana ei ole maksettu riittävästi ennakkoveroja. Jäännösveron ja sille määräytyvän koron voi kuitenkin välttää maksamalla ennakkoverot riittävän suurina tai maksamalla verovuoden päättymisen jälkeen lisäennakkoa. Jos maksetut ennakot ovat veroja suuremmat, palautetaan liikaa maksettu ennakko veronpalautuksena.