Yritys ja verotarkastus

Verotarkastuksessa verottaja tarkastaa jälkikäteen yrityksen kirjanpidon ja verotuksen oikeellisuuden. Yritys voidaan valita verotarkastuksen kohteeksi silloin, kun jokin seikka herättää verottajan epäilyksen siitä, että veroilmoituksella ilmoitetut tiedot eivät ehkä pidä paikkaansa. 

Verottaja esimerkiksi vertaa yrityksen tuloja ja menoja muihin saman alan yrityksiin ja jos vertailu herättää epäilyksen ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyydestä yritys voidaan valita verotarkastuksen kohteeksi. 

Yrityksiä valitaan verotarkastuksen kohteeksi myös pistokokein.

Tarkastettavan yrityksen on avustettava verotarkastajaa tarkastuksen suorittamisessa. Tarkastuksessa on esitettävä kaikki yritystoimintaan liittyvä aineisto ja omaisuus. Lisäksi on esitettävä myös yrittäjäperheen henkilökohtainen omaisuus.

Verottajalla on laaja oikeus saada tietoja myös sivullisilta. Näiden vertailutietojen avulla pyritään varmistamaan, että yrityksen kirjanpidossa olevat ja veroviranomaiselle ilmoitetut tiedot pitävät paikkansa. Esimerkiksi pankeilta verottaja voi pyytää tietoja koko yrittäjäperheestä.

Verotarkastuksen lopussa tarkastuksen kohteena olevalle yritykselle kerrotaan tarkastushavainnot. Tarkastuksesta laaditaan aina verotarkastuskertomus. Jos kirjanpidossa havaittujen virheiden ja puutteiden vuoksi veroja on jäänyt maksamatta, määrätään nämä verot maksuun. Verolle määrätään myös viivästymisestä johtuva veronlisäys sekä mahdollisesti myös korotus. Pahimmassa tapauksessa verotarkastuksesta voi seurata huomattavat veroseuraamukset, jotka voivat johtaa yrityksen maksuvaikeuksiin.

Ylimääräisen verotarkastuksen välttäminen

Myös yrityksen omalla huolimattomalla toiminnalla on vaikutusta siihen, että yritys otetaan verotarkastuksen kohteeksi. Mitä enemmän yrityksellä on laiminlyöntejä, sitä suurempi riski on joutua verotarkastuksen kohteeksi.

Verotarkastuksen välttämiseksi on huolehdittava siitä, että kaikki velvoitteet hoidetaan ajallaan. Jos verotarkastuksessa löydetään paljon virheitä ja puutteita, kasvaa riski siihen, että yritys otetaan myöhemmin uudelleen verotarkastuksen kohteeksi. Tämänkin vuoksi on tärkeää oikaista kaikki havaitut virheet oma-aloitteisesti ja luonnollisesti muutenkin pyrkiä siihen, että kaikki viranomaisvelvoitteet hoidetaan alusta lähtien oikein.