Yritysmuodot

Suomessa on viisi eri yritysmuotoa, jotka ovat; toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja; avoin yhtiö; kommandiittiyhtiö; osakeyhtiö ja osuuskunta.

Yritystä perustettaessa on pohdittava tarkkaan, mikä yritysmuoto soveltuu parhaiten aiottuun yritystoimintaan. Yritysmuodon valintaan ei ole olemassa mitään yleispätevää ohjetta. Yritysmuodon soveltuvuus riippuu tilanteesta ja yrityksen perustajien henkilökohtaisista mieltymyksistä.

Nykyisin valinta tehdään yleisimmin osakeyhtiön ja toiminimen välillä, mutta joskus myös muut vaihtoehdot voivat tulla kyseeseen.