Lainojen lyhennystavat

Lainaa otettaessa sovitaan laina-aika ja lainan lyhennystapa. Mitä nopeammin lainapääoma vähenee, sitä vähemmän lainasta tulee maksettavaksi korkoa.

TASALYHENNYS

Tasalyhenteisessä lainassa lyhennys on jokaisen maksuerän kohdalla samansuuruinen. Maksueriin sisältyvän koron osuus puolestaan pienenee sitä mukaa kun lainapääoma vähenee. Maksuerät ovat laina-ajan alussa suurempia ja pienenevät vähitellen laina-ajan loppua kohden. Koronmuutokset eivät vaikuta laina-aikaan.

ANNUITEETTI

Annuiteettilyhenteiselle lainalle lasketaan alussa samansuuruiset maksuerät lainan nostohetken korkotason mukaan. Maksuerä muuttuu koron muuttuessa. Koron noustessa maksuerä suurenee ja koron laskiessa se puolestaan pienenee. Annuiteettilainen aika pysyy korkotason muutoksesta huolimatta muuttumattomana.

TASAERÄ

Tasaerälyhenteinen laina poikkeaa annuiteettilyhenteisestä lainasta siten, että koronmuutokset eivät vaikuta maksuerän suuruuteen. Lainan koron nousu kasvattaa koron osuutta maksuerästä, jolloin lyhennyksen osuus vastaavasti pienenee. Koron laskiessa käy päinvastoin. Jos laina lyhenee koron nousun vuoksi alun perin suunniteltua hitaammin, laina-aika pitenee. Toinen vaihtoehto on se, että koko jäljellä oleva lainamäärä veloitetaan viimeisen maksuerän yhteydessä, jolloin laina-aika ei pitene.

LYHENNYSVAPAA

Lainoihin voidaan sisällyttää  laina-ajan alkuun lyhennysvapaa aika, jolta ajalta maksetaan ainoastaan korkoa. Tämä johtuu siitä, että lainalla rahoitettavan uuden yrityksen tai investoinnin käynnistysvaiheen aikana ei useinkaan vielä kerry riittävästi tulorahoitusta lainan lyhentämiseen. Esimerkiksi Finnveran lainoissa on usein ensimmäinen vuosi lyhennysvapaa. Myös pankkilainoissa voi olla lyhennysvapaita vuosia laina-ajan alussa.

KERTALYHENTEINEN LAINA

Kertalyhenteisessä lainassa lainapääoma maksetaan kerralla pois vasta laina-ajan lopussa. Laina-aikana maksetaan vain korkoja. Kertalyhenteisestä lainasta käytetään myös nimitystä bulletlaina.

Lyhytaikaiset lainat ovat usein kertalyhenteisiä. Pidempiaikainen kertalyhenteinen laina voi olla yritykselle edullinen silloin, kun yritys haluaa käyttää tulorahoitustaan lainan lyhentämisen sijasta kasvun rahoittamiseen.

Kertalyhenteisestä lainasta lainanantaja saa enemmän korkotuloa, koska lainapääoma ei laina-aikana lyhene. Toisaalta kertalyhenteiseen lainaan voi sisältyä suurempi luottoriski, koska lainapääoma maksetaan takaisin vasta laina-ajan lopussa.

LAINAN MAKSUSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN

Yritys saattaa ajautua lainan maksussa tilapäisiin maksuvaikeuksiin. Tällöin kyse on yleensä perustaltaan kannattavasta liiketoiminnasta, jossa poikkeukselliset tapahtumat kuten tilausten määrän vähentyminen, asiakkaan vaikeudet tai yrittäjän sairastuminen ovat syynä yrityksen maksuvaikeuksiin ja tilanne pystytään yleensä ajan myötä korjaamaan.

Maksuvaikeuksien ilmaantuessa yrityksen kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä lainanantajaan sopiakseen maksusuunnitelman muuttamisesta. Korot on yleensä maksettava ajallaan, mutta velan lyhennysten lykkäämisestä voidaan lähes aina sopia.

Lainan maksusuunnitelman muuttamisesta lainanantajat perivät yleensä erillisen toimenpidemaksun. Myös lainan korkoon ja muihin ehtoihin saattaa maksusuunnitelman muutoksen yhteydessä tulla muutoksia.