Auto yritystoiminnassa

TIETOA SIJOITTAMISESTA

Yrityksen autosta poistoja

Yrityksen varallisuuteen kuuluva auto on irtainta käyttöomaisuutta, jonka hankintameno poistetaan verotuksessa enintään 25 % vuotuisin menojäännöspoistoin. Yhtiömuotoisessa yrityksessä asia on selvä silloin, kun auto on ostettu yrityksen nimiin. Toiminimen auto voi kuulua yritystoiminnan varoihin vain silloin, kun autolla vuoden aikana ajetuista kilometreistä yli puolet on yritysajoa.

Leasing on vuokraa

Leasingsopimus on vuokrasopimus. Vuokrattu auto ei tule yrityksen omistukseen ja vuokra on yrityksessä verotuksessa vähennyskelpoinen kulu.

Henkilöauton arvonlisävero on harvoin vähennyskelpoinen

Henkilöautosta, jota käytetään vain vähäisessäkin määrin muuhun kuin arvonlisäverolliseen toimintaan, ei voida vähentää arvonlisäveroa. Myöskään henkilöauton leasingvuokriin sisältyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää. Henkilöauton hankintaan ja käyttöön liittyvät arvonlisäverot voi vähentää vain, jos auto tulee myytäväksi, vuokrattavaksi, taksiautoksi, autokouluautoksi tai sitä käytetään ainoastaan yritysajoon. Vaikka auton arvonlisävero jäisikin vähentämättä, lisätään arvonlisävero auton hankintamenoon josta lasketaan poistot yrityksen tuloverotuksessa.

AUTO TOIMINIMESSÄ

Toiminimessä auto kuuluu yritystoiminnan varoihin silloin, kun autolla vuoden aikana ajetuista kilometreistä yli puolet on yritystoimintaan liittyvää ajoa. Jos puolestaan autolla ajetuista kilometreistä pääosa on yksityisajoa, auto kuuluu yrittäjän yksityisiin varoihin. Toiminimiyrittäjä ei voi itse valita haluaako hän auton yritystoiminnan varoihin vai yksityisiin varoihin, vaan autolla ajetut kilometrit ratkaisevat asian. 

Yritystoiminnan varoihin kuuluva auto

Toiminimessä yritystoiminnan varoihin kuuluvan auton kaikki kulut; kuten auton poisto, huollot, korjaukset, polttoaineet, renkaat, verot, vakuutukset yms. merkitään kuluiksi yrityksen kirjanpitoon. Näistä kuluista verotuksessa voi vähentää yritystoimintaan kuuluvien ajojen osuuden.

Toiminimiyrittäjä käyttää yleensä yritystoiminnan varoihin kuuluvaa autoa myös yksityisajoihin. Yksityisajojen osuus auton kuluista ei ole verotuksessa vähennyskelpoista. Yksityisajojen ja yritystoimintaan liittyvien ajojen osuuksien selvittämiseksi autolla ajetuista kilometreistä on pidettävä ajopäiväkirjaa. 

Esimerkki

Kirjanpitoon on kirjattu kaikki autosta aiheutuneet kulut ja poisto, jotka ovat yhteensä 8 000 €.

Ajopäiväkirjan mukaan autolla on vuodessa ajettu yhteensä 20 000 kilometriä, joista yritystoimintaan liittyvää ajoa on 13 000 kilometriä ja yksityisajoa 7 000 kilometriä.

Yksityisajojen osuus ajetuista kilometreistä on siten 7 000 / 20 000 x 100 = 35%

Yksityisajojen osuus auton kuluista on siten 35% x 8 000 € = 2 800 €

Koska kaikki auton kulut on vähennetty yrityksen kirjanpidossa, lisätään veroilmoituksessa verotettavaa yritystuloa laskettaessa yrityksen voittoon kuluoikaisuna yksityisajojen osuus auton kuluista. 

Yrittäjän yksityisiin varoihin kuuluva auto

Jos auto kuuluu yrittäjän yksityisiin varoihin, jolloin sillä ajetaan pääosin yksityisajoa, niin mitään auton kuluja ei merkitä yrityksen kirjanpitoon. Jos tällaisella autolla ajetaan myös yritystoimintaan liittyviä ajoja, yrittäjä voi veroilmoituksessaan vähentää yritystoiminnan verotuksessa verovapaan kilometrikorvauksen mukaisen määrän.

Esimerkki

Autolla on vuodessa ajettu 20 000 kilometriä, joista yksityisajoa on 13 000 kilometriä ja yritystoimintaan liittyvää ajoa on 7 000 kilometriä. 

Yrittäjä voi vähentää 7 000 x 0,44 € (2021)  = 3 080 €.

AUTO AVOIMESSA - JA KOMMANDIITTIYHTIÖSSÄ

Kun avoimen- tai kommandiittiyhtiön osakas käyttää yrityksen autoa yksityisajoihin, ei yksityisajojen osuus auton kuluista ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Yksityisajojen osuus auton kuluista lisätään veroilmoituksessa verotettavaan tuloon samalla tavalla kuin toiminimenkin kohdalla.

Avoimessa - ja kommandiittiyhtiössä on myös mahdollista, että yrittäjä käyttää yrityksen omistamaa tai vuokraamaa autoa luontoisetuautona. Yritykselle luontoisetuautosta syntyneet kulut ovat kokonaan vähennyskelpoisia, sillä autoetu verotetaan saajalla palkkana.

Jos kommandiittiyhtiön vastuunalainen osakas tai avoimen yhtiön osakas käyttää omaa autoaan yrityksen ajoihin, hän voi laskuttaa yhtiöltä ajetuista kilometreistä verovapaan kilometrikorvauksen.

AUTO OSAKEYHTIÖSSÄ

Osakeyhtiön auto osakkaan käytössä

Jos auto on hankittu osakeyhtiön nimiin, niin kaikki auton kulut vähennetään osakeyhtiön verotuksessa. Jos osakeyhtiön osakas käyttää yhtiön omistamaa autoa omiin ajoihinsa, osakkaan saama etu on palkkana verotettavaa luontoisetua. Osakas voi myös maksaa yhtiölle korvauksen auton käytöstä, jolloin luontoisetua ei veroteta. Korvauksen määrä voidaan laskea käyttämällä apuna verohallituksen vahvistamia autoedun verotusarvoja. 

Osakkaan auto yhtiön käytössä

Jos osakeyhtiön osakas käyttää omaa autoaan yhtiön ajoihin, hän voi laskuttaa niistä yhtiöltä Verohallinnon vuosittain vahvistaman verovapaan kilometrikorvauksen.

AJOPÄIVÄKIRJA

Toiminimissä sekä avoimissa ja kommandiittiyhtiöissä selvitetään ajopäiväkirjan avulla autolla ajetut yritystoimintaan liittyvät ajot. Ajopäiväkirjaan merkitään kunkin yritystoimintaan liittyvän ajon osalta erikseen; matkan päivä, alkamis- ja päätymisaika, matkan pituus, matkareitti ja matkan tarkoitus. Ajopäiväkirjan avulla voidaan selvittää, miten autolla vuoden aikana ajetut kilometrit jakautuvat yritystoiminnan ajoihin ja yksityisajoihin.

Ajopäiväkirjaa voidaan pitää monella eri tavalla. Se voi olla esimerkiksi autossa säilytettävä vihkonen, joita myydään toimistotarvikkeita myyvissä liikkeissä. Ajopäiväkirjaa voidaan pitää myös taulukkolaskentaohjelman kuten Excelin avulla. Internetistä löytyy hakusanalla ajopäiväkirja ilmaisia ajopäiväkirjapohjia. 

Nykyisin ajopäiväkirjaa voidaan pitää myös sähköisesti, jolloin GPS-tekniikkaa käyttävä järjestelmä tallentaa tiedot ajoista suoraan internetin pilvipalveluun. Sähköinen ajopäiväkirja voidaan toteuttaa joko matkapuhelimeen ladattavan sovelluksen tai autoon kiinteästi asennettavan paikantimen avulla. Ajopäiväkirja muodostuu automaattisesti pilvipalvelussa, josta se voidaan tarvittaessa tulostaa.

Osakeyhtiössä ajopäiväkirjaa ei välttämättä tarvita, koska osakkaan ajot yhtiön autolla verotetaan osakkaan henkilökohtaisessa verotuksessa luontoisetuna. Silloin kun osakeyhtiön osakas käyttää omaa autoaan yhtiön ajoihin, laskuttaa hän ajetut kilometrit yhtiöltä matkalaskuilla. Matkalaskut sisältävät vastaavat tiedot jotka ajopäiväkirjassakin ovat.