Kapasiteetti ja
toiminta-aste

KAPASITEETTI

Yrityksellä on välillä vilkkaita ja välillä hiljaisia aikoja. Joskus tuotteita menisi kaupaksi enemmänkin kuin niitä pystytään valmistamaan tai myymään ja toisinaan taas myynti ja tuotanto jäävät pienemmäksi, mitä se parhaassa tapauksessa voisi olla. Kapasiteetti tarkoittaa yrityksen enimmäistuotantokykyä tiettynä ajanjaksona, kuten esimerkiksi päivässä, kuukaudessa tai vuodessa.

Kapasiteetti = Enimmäissuorituskyky aikayksikössä

Kapasiteetista aiheutuvat kustannukset ovat kiinteitä, kuten työntekijöiden palkat, toimitilakustannukset, kaluston poistot ja korot. Jos yrityksen tuotteiden kysyntä ylittää yrityksen toimituskyvyn, voidaan kapasiteettia lisätä esimerkiksi laajentamalla yrityksen toimitiloja, hankkimalla uusia koneita ja palkkaamalla lisää henkilökuntaa. Tällöin myös kiinteät kustannukset kasvavat. Jos yrityksen tuotteiden kysyntä puolestaan laskee, saattaa nykyinen kapasiteetti ja sen ylläpidosta aiheutuvat kiinteät kustannukset olla liian suuret alentuneeseen myynti- ja tuotantomäärään nähden. Tällöin yritys joutuu sopeuttamaan toimintaansa, joka käytännössä tarkoittaa työntekijöiden vähentämistä ja ylimääräisistä tiloista ja koneista luopumista.

TOIMINTA-ASTE

Yrityksissä päästään harvoin täyden kapasiteetin mahdollistamaan enimmäistuotantoon. Tämä johtuu siitä, että tuotteita ei mene kaupaksi kapasiteetin mahdollistamaa määrää tai tuotannossa ilmenee häiriöitä. Toiminta-aste on todellinen suoritemäärä tiettynä ajanjaksona. Toiminta-asteen kasvaessa muuttuvat kustannukset kasvavat, mutta kiinteät kustannukset pysyvät ennallaan.

Toiminta-aste = Todellinen tuotannon määrä aikayksikössä

TOIMINTASUHDE

Toimintasuhde puolestaan kertoo, kuinka monta prosenttia toiminta-aste on kapasiteetista.

Esimerkki

Yritys pystyisi täydellä kapasiteetilla valmistamaan 250 tuotetta kuukaudessa, mutta koska niitä menee kaupaksi vain 150 kappaletta, ei tuotteita kannata valmistaa varastoon, jolloin valmistusmäärä mitoitetaan myyntimäärän mukaiseksi.

.