Velan vipuvaikutus

Vieraan pääoman käyttö on yritykselle kannattavaa silloin kun yritys pystyy ansaitsemaan lainaamalleen pääomalle suuremman tuoton, kuin mitä se joutuu itse maksamaan lainasta korkoa. Tällöin vieraan pääoman vipuvaikutuksen vuoksi yrityksen omalle pääomalle saadaan suurempi tuotto, kuin olisi saatu, jos olisi käytetty pelkästään omaa pääomaa. Jos puolestaan pääoman tuotto yrityksessä jää alle velan koron, velan vipuvaikutus kääntyy negatiiviseksi, jolloin oman pääoman tuotto muodostuu alhaisemmaksi kuin ilman velkaa.

Esimerkki velan vipuvaikutuksesta:

Vaihtoehto 1

Yritys rahoittaa 10 000 € suuruisen investoinnin kokonaan omalla pääomalla ja saa sille 10% tuoton = 1 000 €.

Vaihtoehto 2

Yritys toteuttaa puolta suuremman 20 000 € suuruisen investoinnin, jonka rahoittamiseen se ottaa oman pääoman lisäksi 10 000 € suuruisen lainan 5 % korolla.  Investoinnin oletetaan tuottavan saman 10 % vuodessa kuin vaihtoehdossa 1.


Sama tilanne kuin edellä, mutta investoinnin tuotto jää alle velan koron, jolloin velan vipuvaikutus muuttuu negatiiviseksi.