Rahoitus

MIHIN RAHOITUSTA TARVITAAN?

Aloittava yritys tarvitsee rahaa alkuinvestointeihin ja käyttöpääomaan.

Alkuinvestointeja ovat muun muassa yrityksen toiminnassa tarvittavien toimitilojen, koneiden ja kaluston hankinnat. Alkuinvestointien suuruus vaihtelee yrityskohtaisesti. Pienessä yhden henkilön palveluyrityksessä investointien tarve voi olla vähäinen, kun puolestaan suuremmassa valmistusyrityksessä  niihin tarvitaan enemmän rahaa .

Investointien lisäksi yritys tarvitsee käyttöpääomaa toimintansa pyörittämiseen.  Käyttöpääomaa tarvitaan raaka-aineiden, tarvikkeiden, myytävien tuotteiden yms. varastojen hankintaa varten. Lisäksi aloittava yritys tarvitsee käyttöpääomaa alkumarkkinointiin, kuten esimerkiksi; yrityksen graafisen ilmeen suunnitteluun, esitteiden käyntikorttien yms. hankintaan, ikkuna- ja ajoneuvoteippauksiin sekä alkuvaiheen mainontaan jne.

Alussa käyttöpääomaa on varattava myös yrityksen perustamisesta aiheutuviin kuluihin, joita ovat yrityksen rekisteröintimaksu sekä mahdolliset muut kertaluontoiset yrityksen perustamisesta aiheutuvat kulut. 

Käyttöpääomaa tarvitaan lisäksi kassavaroihin, jolloin yritykselle varataan riittävästi rahaa tulevista maksuista selviytymiseen. Aloittavan yrityksen kassavarojen määrää mitoitettaessa on otettava huomioon, että kestää jonkin aikaa ennen kuin myynnistä alkaa kertyä tuloja kassaan. Tämän vuoksi kassavarojen tulisi riittää ainakin 2-3 kuukauden menoihin.

ALOITTAVAN YRITYKSEN RAHOITUSLASKELMA

Aloittavan yrityksen rahoituslaskelma sisältää laskelman tarvittavan rahoituksen määrästä sekä suunnitelman siitä, mistä tarvittava rahoitus on tarkoitus hankkia.

Rahan tarve laskelma sisältää investointilaskelman sekä laskelman käyttöpääoman edellyttämästä rahantarpeesta.

Investointilaskelmassa eritellään tarvittavat investoinnit ja niihin tarvittava rahoitus, jotka yhteenlaskemalla saadaan investointeihin tarvittavan rahoituksen määrä.

Käyttöpääoman tarve lasketaan vastaavalla tavalla arvioimalla alkuvarastojen hankintaan, alkumarkkinointiin, perustamiskuluihin ja kassavaroihin tarvittavat rahamäärät jotka lasketaan yhteen.

Laskemalla lopuksi yhteen investointeihin ja käyttöpääomaan tarvittava rahoitus, saadaan selville yritystoiminnan edellyttämä rahan tarve.