Lainarahoituksen saatavuus ja ehdot

Yrityksen rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin vaikuttaa yleisesti, yrityksen ominaisuudet, kuten ikä, kannattavuus, vakavaraisuus, omistajat ja liiketoimintanäkymät sekä toisaalta yrityksen liiketoimintaympäristössä vaikuttavat tekijät.

Pankkilainojen korkojen tulisi olla hieman alhaisempia kuin Finnveralla ja muilla rahoittajilla, koska pankit vaativat luotoilleen paremmat vakuudet ja ottavat vähemmän luottoriskiä. 

Pankkirahoituksen hintaan vaikuttaa yrityksen ja pankin välinen asiakassuhde sekä lainan vakuus. Jos yrityksellä on tarjota lainalleen turvaavat vakuudet ja yritys on pankille muutoinkin kannattava asiakas jolta pankki saa lainan koron lisäksi myös muita tuottoja, niin tällainen yritys voi saada rahoituksensa edullisimmin ehdoin verrattuna sellaiseen yritykseen joka ei ole pankille yhtä hyvä asiakas.

Pankkirahoituksen hintaan vaikuttaa myös pankin oma tilanne markkinoilla. Pankit lainaavat keskuspankilta ja toisilta pankeilta rahaa, jonka vuoksi pankin lainaaman rahan hinta heijastuu myös asiakkaan rahoituksen hintaan.