Liiketoimintaympäristö

Yritykset toimivat muuttuvassa maailmassa. Niiden on oltava selvillä siitä mitä niiden ympärillä tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa. On myös ymmärrettävä muutosten seuraukset ja sopeutettava oma toiminta muuttuvan ympäristön vaatimuksiin.

Yrityksen liiketoimintaympäristöllä tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, jotka vaikuttavat yritykseen sen ulkopuolelta ja jotka yrityksen on otettava huomioon. Yritysten on toimittava ulkoisen toimintaympäristön ehdoilla, koska ne eivät voi muuttaa sitä. Tilanteen tekee haastavaksi se, että liiketoimintaympäristö muuttuu koko ajan.

Yrityksen liiketoimintaympäristön tutkiminen on ensimmäinen vaihe liiketoiminnan suunnittelussa. Liiketoimintaympäristöä ja sen muutoksia tulkitsemalla voidaan hyötyä tulevista mahdollisuuksista ja varautua uhkiin.

Yrityksen liiketoimintaympäristö muodostuu muun muassa seuraavista yritykseen ulkoapäin vaikuttavista tekijöistä;