Kilpailu

Yritys on harvoin markkinoilla yksin. Samaa kysyntää on jakamassa myös toiset kilpailevat yritykset. Kilpailu onkin yksi tärkeimmistä toimintaympäristön tekijöistä. Markkinoilla saattaa kyllä olla kysyntää, mutta kovasta kilpailusta johtuen sitä ei riitä kaikille alan yrityksille. Tiukassa kilpailutilanteessa uuden yrityksen on vaikea tunkeutua markkinoille, ellei sillä ole poikkeuksellisen vahvoja kilpailuvaltteja puolellaan.

KILPAILUN LUONNE

Kilpailun luonteella tarkoitetaan alan kilpailun yleistilannetta, eli sitä onko kilpailu rauhallista vai aggressiivista. Yrityksen on myös seurattava kilpailutilanteessa tapahtuvia muutoksia.

KILPAILIJA-ANALYYSI

Kilpailija-analyysissä yritys tunnistaa kilpailijansa  ja arvoi niiden toimintaa. Mitä paremmin yritys tuntee  kilpailiansa, sitä paremmin se pystyy luomaan itselleen kilpailijoistaan erottuvan kilpailuedun.

Kilpailija-analyysin vaiheet

Kilpailija-analyysi voidaan tehdä esimerkiksi taulukon muotoon, jossa taulukon riveillä on yrityksen tärkeimmät kilpailijat ja sarakkeissa kunkin kilpailijan kohdalla on eritelty vahvuudet ja heikkoudet sekä tärkeimmät kilpailuvaltit.

Kilpailija-analyysin tuoman kilpailijatuntemuksen hyöty yritykselle ilmenee siinä, että näin yritys voi helpommin havaita ne osa-alueet, joihin panostamalla se voi erottua edukseen kilpailijoistaan. Kilpailijatuntemus palvelee siten yritystä sen oman liikeidean ja kilpailuedun kehittämisessä.

Kilpailuvaltit