Yrityksen sidosryhmät

Mitä ovat yrityksen sidosryhmät ?

Yrityksen sidosryhmiä ovat kaikki ne tahot, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan tai joihin yrityksen toiminta vaikuttaa. Tämä voidaan kuvata verkkona, jossa yritys on keskipiste ja sidosryhmät ovat sen ympärillä.

Kuvitellaan, että on pienyritys, joka tarjoaa graafisen suunnittelun palveluita. Sen sidosryhmiä voisivat olla esimerkiksi seuraavat:

1. Asiakkaat: Yksityishenkilöt tai yritykset, jotka tarvitsevat graafisen suunnittelun palveluita. 

2. Toimittajat: Tässä tapauksessa toimittajat voivat olla ohjelmistoyrityksiä, jotka tarjoavat suunnitteluohjelmistoja, tai palveluntarjoajia, jotka tarjoavat pilvipalveluita tai web-hotelli-palveluita jne.

3. Kilpailijat: Toiset graafisen suunnittelun palveluita tarjoavat yritykset.

4. Yhteisö: Paikallinen yhteisö, jossa yritys toimii. Se voi sisältää paikallisia yrityksiä tai asukkaita, jotka saattavat olla potentiaalisia asiakkaita.

5. Yrittäjäjärjestöt: Esimerkiksi Suomen Yrittäjät ja sen alue- ja paikallisyhdistykset sekä Grafia, visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö, voivat tarjota koulutusta, verkostoitumismahdollisuuksia ja muita resursseja.

6. Viranomaiset: Näitä voivat olla esimerkiksi veroviranomaiset ja muut viranomaistahot, jotka sääntelevät yritystoimintaa.

7. Rahoittajat: Jos yrityksellä on ulkopuolista rahoitusta, rahoittajat, kuten pankit, sijoittajat ja rahoitusyhtiöt, ovat myös tärkeitä sidosryhmiä.


SIDOSRYHMIEN MERKITYS

Yrityksen on tärkeää ymmärtää ja huomioida sidosryhmiensä tarpeet ja odotukset, koska sidosryhmät vaikuttavat yrityksen menestykseen. Esimerkiksi, jos asiakkaat eivät ole tyytyväisiä yrityksen tuotteisiin, he voivat lopettaa niiden ostamisen. Tai jos yhteisö on tyytymätön yrityksen toimintaan, se voi vaatia tiukempia sääntöjä tai rajoituksia. Jos puolestaan rahoittajat tai toimittajat ovat tyytymättömiä yrityksen toimintaan, ne voivat heikentää yhteistyön ehtoja yrityksen kannalta. Joten hyvien sidosryhmäsuhteiden ylläpito on tärkeä osa yrityksen johtamista.

SIDOSRYHMÄANALYYSI

Sidosryhmäanalyysissä määritellään ja arvioidaan yrityksen sidosryhmät sekä suunnitellaan toimenpiteet hyvien sidosryhmäsuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. 

Tunnistaminen: Sidosryhmäanalyysin ensimmäisessä vaiheessa yrityksen sidosryhmät tunnistetaan ja listataan.

Arviointi: Seuraavaksi arvioidaan kunkin sidosryhmän merkitys yritykselle sekä selvitetään sidosryhmien toiveet ja odotukset yrityksen suhteen.

Sidosryhmäsuhteiden kehittäminen: Viimeisessä vaiheessa suunnitellaan toimenpiteet, joilla yritys vastaa sidosryhmien odotuksiin ja ylläpitää hyviä suhteita niihin.

Sidosryhmäanalyysi tulisi päivittää aika ajoin, koska sidosryhmien merkitys ja odotukset voivat muuttua ajan myötä.

Sidosryhmäanalyysi auttaa ymmärtämään, miten eri sidosryhmät vaikuttavat yritykseen ja millaisia odotuksia niillä on yrityksen suhteen. Tällöin yritys voi suunnitella ja kehittää liiketoimintaansa sidosryhmien toivomaan suuntaan ja pitää sidosryhmät tyytyväisenä. Hyvin hoidetuilla sidosryhmäsuhteilla yritys voi saavuttaa kilpailuetua.