Tiedotus- ja suhdetoiminta

Tiedotus- ja suhdetoiminta eroaa muusta markkinointiviestinnästä siinä, että sillä ei tavoitella välittömiä myyntituloksia, vaan tavoite on enemmänkin lisätä tietoa yrityksestä ja saada aikaan myönteistä suhtautumista yritystä kohtaan sekä luoda ja ylläpitää hyviä suhteita yrityksen sidosryhmiin. Tiedotus- ja suhdetoiminnalla vaikutetaan myös yrityksestä ja sen tuotteista syntyviin mielikuviin. Tiedotus ja suhdetoiminnan hyödyt yritykselle ilmenevät yleensä vasta pidemmällä aikavälillä.

Silloin kun yrityksellä on jotain sellaista kerrottavaa, joka voi kiinnostaa yleisöä ja ylittää ns. uutiskynnyksen, voi yritys lähettää asiasta tiedotteen tiedotusvälineille. Tällainen asia voi esimerkiksi olla uudenlaisen tuotteen tuominen markkinoille, uuden toimipaikan avaaminen, yrityksen uudenlainen toimintatapa jne. Jos tiedote johtaa uutisen julkaisemiseen, saa yritys arvokasta näkyvyyttä ilmaiseksi. Tiedotustoiminnan avulla välitetyt viestit voivat olla maksettua mainontaa tehokkaampia ja uskottavampia. Tiedotustoimintaa on myös erilaisten tiedotustilaisuuksien järjestäminen.

Suhdetoimintaa on kaikenlainen suhteiden hoitaminen yrityksen ulkopuolisiin tahoihin. Suhdetoiminnan muotoja ovat esimerkiksi; vierailijoiden vastaanottaminen tutustumaan yritykseen, PR-tapahtumien kuten avoimien ovien päivän ja erilaisten tempausten yms. järjestäminen, hyväntekeväisyyteen osallistuminen, ilmainen ostajaneuvonta, yrittäjän julkiset esiintymiset jne.