Kommandiittiyhtiö Ky

Kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia osakkaita: vastuunalaisia ja äänettömiä. Muilta osin kommandiittiyhtiö on samanlainen kuin avoin yhtiö. Vastuunalaisilla osakkailla on päätösvalta yhtiön asioihin ja heillä on rajoittamaton henkilökohtainen vastuu yhtiön velvoitteista. He ovat siten keskenään samanlaisessa asemassa kuin avoimen yhtiön osakkaatkin.

Äänetön osakas sijoittaa yhtiöön aina rahaa tai muuta rahanarvoista omaisuutta ja saa sille vastineeksi sovitun tuoton. Äänettömän osakkaan sijoitukselle ei ole kuitenkaan säädetty mitään vähimmäismäärää. Äänetön osakas vastaa yhtiön sitoumuksista vain tällä sijoittamallaan panoksella. Äänetön osakas ei voi hoitaa yhtiön asioita, eikä hänellä ole päätösvaltaa yhtiössä. Äänettömällä osakkaalla on oikeus tarkastaa yhtiön kirjanpitoa ja saada tietoja yhtiön toiminnasta. 

Vastuunalaisia ja äänettömiä osakkaita voi olla yksi tai useampia. Vähimmillään kommandiittiyhtiössä on siis yksi vastuunalainen ja yksi äänetön osakas.

KOMMANDIITTIYHTIÖN YHTIÖSOPIMUS

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimukseen pätee muilta osin samat asiat kuin avoimen yhtiön yhtiösopimukseenkin, paitsi että siinä määritellään lisäksi äänettömien osakkaiden panokset sekä niille maksettava tuotto.

VOITON JA TAPPION JAKAMINEN

Äänettömälle osakkaalle suoritetaan yhtiön voitosta ensin hänelle kuuluva osuus. Tämän jälkeen jaetaan loppuosa voitosta vastuunalaisille osakkaille. Kommandiittiyhtiön tappio jaetaan vastuunalaisten osakkaiden kesken.

YHTIÖN VAROJEN JAKO

Kommandiittiyhtiön omaisuus on sitä jaettaessa käytettävä ensisijaisesti äänettömien osakkaiden panosten palauttamiseen. Loppuosa yhtiön omaisuudesta jaetaan vastuunalaisille osakkaille. Jollei yhtiön omaisuus riitä sen kaikkien velkojen suorittamiseen, vajaus jaetaan vastuunalaisten osakkaiden kesken ja he vastaavat siitä henkilökohtaisella omaisuudellaan.

YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS

Kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden luovutusta koskevat samat periaatteet kuin avoimen yhtiön kohdalla. Ellei luovutusta ole yhtiösopimuksessa sallittu, on luovutukselle saatava kaikkien (eli myös äänettömien) osakkaiden hyväksyminen.

KOMMANDIITTIYHTIÖN MUUTTAMINEN AVOIMEKSI YHTIÖKSI

Kommandiittiyhtiö muuttuu avoimeksi yhtiöksi, jos tilanne muuttuu sellaiseksi, ettei yhtiöön jää äänettömiä osakkaita.

KOMMANDIITTIYHTIÖN SOVELTUVUUS

Kommandiittiyhtiön soveltuvuuteen pätee samat asiat kuin avoimeen yhtiöönkin. Lisäksi on  mahdollista ottaa yhtiöön äänettömiä osakkaita rahoittajiksi, joille ei kuitenkaan tarvitse antaa päätösvaltaa yhtiön asioihin.

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä